Občianske združenie Spojené ruky Dom Pútnika a pešie putovanie na Slovensku

Memorandum Občianskeho združenia Spojené ruky o otázke obnovy a rozvoja pútnictva na Slovensku

(otvorený dokument Občianskeho združenia Spojené ruky, ktorý odsúhlasil dňa: 22.10.2012 P. Marián Ondrejka zástupca Rady pre utečencov, migrantov a pútnikov pri Konferencii biskupov Slovenska)

 1. Pútnictvo je odvekou súčasťou ľudského života. V súčasnosti prežíva obdobie svojej renesancie. V dnešnej dobe individualizmu a konzumnej spoločnosti sa vydáva na cestu – púť čoraz viac a viac ľudí. Vo svete existuje mnoho miest, do ktorých ľudia putujú pešo, na bicykloch, koňoch i autobusoch...(Čenstochová, Medžugorie, Santiago de Compostela, Lurdy, Rím, Jeruzalem...)

  Chceme, aby sa Slovensko ešte intenzívnejšie prepojilo s medzinárodnou sieťou pútnických miest po celom svete. Okrem toho je našou snahou stať sa aktívnou súčasťou obnovy, zachovania a tvorby pútnických ciest aj v našej krajine.

 2. Púť ako spôsob novej evanjelizácie, miesto komunikácie, miesto modlitby, miesto spoločenstva.

  Chceme byť ako veriaci Katolíckej Cirkvi ohlasovateľmi Kristovej lásky a budeme pútnikom prejavovať pohostinnosť, akú našiel na svojej púti aj Pán Ježiš v dome sv. Marty, Lazara a Márie v Betánii.
  Dvere každého nášho domu pre pútnikov budú otvorené každému pútnikovi, ktorý hľadá odpočinok.
  Osobným svedectvom života chceme byť „hviezdami“, ktoré môžu pomôcť nájsť správny smer tým, čo kráčajú v tme.

 3. Púť ako časopriestor osobnej premeny pútnika.
  Pútnik je človek, ktorý sa vydáva na cestu k pútnickému miestu.
  Jeho cieľom je púť – cesta, návšteva pútnického miesta a modlitba v chráme. Osobným dôvodom putovania môže byť čokoľvek ... potreba zmeny, hľadanie čohosi – kohosi, vďaka, obeta, dobrodružstvo, ... dôvodov toľko, koľko je pútnikov. Každý má svoj vlastný.
  Nerozhoduje vek, pohlavie, stav, náboženstvo, štátna príslušnosť...
  „Pútnik nie je osadník, ktorý sa niekde usadil. Je na ceste. Dočasne bez domova. Odniekiaľ vyšiel a niekam ide. Vyšiel z miesta, ktoré mohol nazývať alebo aj nazýval svojím domovom. Vyšiel a putuje. Môže očakávať, že sa vráti na miesto, odkiaľ vyšiel, ale ktovie, či sa tam ešte vráti. A ak sa aj vráti, už to bude iné miesto. Aj on bude iný. Pútnik je človek, ktorý sa mení. Už nikdy nebude rovnaký. Či už vyrastie alebo "sa zmenší" (pútnik rozumie), určite bude iný. Aj to miesto, na ktoré sa vráti, bude iné.“ (J. Poloha, pútnik)

  Týmto spôsobom vnímame osobu pútnika. Vážime si jeho osobný príbeh a rozhodnutie putovať.

 4. Miesta, ktorými prechádzajú pútnici, sa stávajú centrami – ohniskami kultúrneho, spoločenského aj náboženského diania. Sú to miesta plné života a radosti, pretože kráčajúci pútnik prináša do mesta požehnanie – materiálne aj duchovné.

  Chceme, aby každý náš dom pre pútnikov bol požehnaný katolíckym kňazom a tiež bol miestom spoločnej modlitby za prichádzajúcich i odchádzajúcich pútnikov.
  V rámci zachovania a rozvíjania duchovného bohatstva nášho národa budeme pútnikom sprostredkovávať informácie o aktuálnom spoločenskom dianí v regióne.

 5. Pútnické cesty, kedysi ochraňované rytiermi, dnes chránia a udržiavajú štátne a dobrovoľnícke organizácie.

  Chceme sa aktívne zapájať do ochrany pútnických ciest, podporovať ich údržbu a značenie.

 6. Konferencia biskupov Slovenska prináša projekt Slovenskej Mariánskej Cesty.

  Chceme byť spolupracovníkmi KBS v úsilí o rozvoj Slovenskej Mariánskej Cesty. Budeme tomuto dielu aktívne pomáhať v zmysle ďalších spoločných dohôd.
  Sme a budeme podporovateľmi tohto projektu.