Dom Pútnika v Trstíne JE OTVORENÝ!

  • Vytlačiť

M i l í    p ú t n i c i     a     t u r i s t i,

mnohí z Vás už vedia, že sme sa presťahovali. Po tom, ako  sme v r. 2017  museli ukončiť fungovanie Domu Pútnika v Trnave, sme všetky hmotné dary, ktoré ste venovali na rozvoj tohto miesta s účelom, aby slúžili pútnikom, po vzájomnej dohode premiestnili do domu v Trstíne, ktorého majiteľom je súkromná osoba - pútnik a podporovateľ pútnikov - p. Janko Jakubec.

V spolupráci s ním a vďaka jeho obetavej práci sme vytvorili v Trstíne nové celoročné zázemie pre putujúcich.

V rámci Domu Pútnika ponúkame individuálne aj skupinové duchovné, kultúrne a pútnické programy. 

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

Mgr. Mária Prekopová, predseda OZSR