Občianske združenie Spojené ruky Dom Pútnika a pešie putovanie na Slovensku

TRNAVA - pútnické miesto

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho Božského syna.

Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.

Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti. Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen.

Milostivá panenská Matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot. Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce. Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme: Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov. Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách. Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách . Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu. Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu. Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou. Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať, v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen.

Touto modlitbou začína v Trnave každá sobotná svätá omša o 10,00hod. Slúži sa z úcty k Matke Božej v kaplnke Trnavskej P. Márie, ktorá sa nachádza v Bazilike sv. Mikuláša.

Prečo?

Čítať ďalej 

TRNAVA - Malý Rím

Zaujíma vás, čo je pôvodom známej prezývky "Malý Rím"?

Napovie vám 27 veží, ktoré dodnes chránia mesto - neobjavený poklad európskych rozmerov. Započúvajte sa do zvuku kostolných zvonov, ktorých melódia sa nezmenila už niekoľko storočí a nechajte sa omámiť pokojom sálajúcim z desiatky chrámov.

Na malom území obkolesenom mestskými hradbami nájdete sedem katolíckych kostolov, dve synagógy a jeden evanjelický kostol. V širšom okolí starého mesta sa nachádzajú ďalšie tri farnosti.

Na pokojnú prehliadku mesta odporúčame návštevníkom vyčleniť si 2-3 dni. Príjemný pobyt v Trnave prežijete, ak si návštevu Trnavy zladíte aj s duchovným programom Trnavskej Novény,  kultúrnym programom Mesta Trnava či s "ochutnávkou" Malokarpatskej vínnej cesty.

S históriou mesta i jeho veží sa môžete oboznámiť , ak budete pokračovať v čítaní - nech Vás neodradí rozsiahlosť nášho článku, veď predsa ide o najstaršie kráľovské mesto Slovenska.

Čítať ďalej 

Malé Karpaty - turistika

Trnava sa nachádza na Trnavskej pahorkatine, ktorá je časťou Podunajskej nížiny. Obklopujú ju na západe Malé Karpaty, na juhu Podunajská rovina, na východe Dolnovážská niva, na severe Považské podolie. Preteká ňou rieka Váh a Dudváh.

Ležia tu mestá Trnava, Hlohovec, Piešťany, Vrbové a Nové Mesto nad Váhom.

Pre pamiatky a kúpele zaujímavá turistická oblasť.

Najbližším pohorím sú Malé Karpaty, ktoré ponúkajú nenáročnú víkendovú turistiku s peknými výhľadmi do širokého okolia. Patria do skupiny tzv. nízkych vysočín (skupina horstiev s výškovým rozpätím 300 – 800 m n.m.), ich najvyšším bodom je vrch Záruby (768 m n.m.)

Čítať ďalej 

TRNAVA - sakrálne pamiatky

Trnava je mestom s bohatou históriou a v rámci územia jej starobylých hradieb nájdete viacero sakrálnych pamiatok. Od roku 1987 je mestskou pamiatkovou rezerváciou.

Projekt Noc kostolov, ktorý na Slovensku odštartoval práve v Trnavskej arcidiecéze, chce odkryť krásu a nevšednosť sakrálnych pamiatok, prepojiť umenie minulosti s umením súčasným a ukázať, že tieto miesta sú stále tu - živé - bohaté - otvorené.

Sú významné svojou umeleckou a historickou hodnotou, ale najmä svojou duchovnou plnosťou, z ktorej môže čerpať každý.

V starobylej časti Trnavy môžete v tichu prežiť bohatstvo Ducha v siedmych katolíckych kostoloch. Duchovné odpočinutie ponúka aj evanjelický kostol či synagóga Status Quo Ante, ktorá je podobne ako bývalý kláštor klarisiek muzeálnym a výstavným priestorom. V Malej synagóge je v súčasnosti zriadená kaviareň. Ticho a rozjímanie môžete zažiť aj na trnavskej Kalvárii.

V širšom území mesta sa nachádzajú ďalšie 3 farnosti, ktoré spravujú dva katolícke kostoly, pastoračné centrum a nemocničnú kaplnku.

Trnavské chrámy sú otvorené každý deň, avšak niektoré len v čase konania bohoslužieb. Bližšie informácie o ich histórii i súčasnom duchovnom programe nájdete v texte.

Čítať ďalej 

Malokarpatskou vínnou cestou

Slovensko patrí medzi vinárske krajiny a jeho vína i vinohradnícke oblasti si zaslúžia pozornosť návštevníkov.

V súčasnosti je podľa zákonnej klasifikácie na Slovensku 6 vinohradníckych oblastí: Malokarpatská, Juhoslovenská, Nitrianska, Stredoslovenská, Východoslovenská a Tokajská.

Najväčšou z nich je Malokarpatská, kde sa vinohradníctvo dnes viaže na juhovýchodné stráne Malých Karpát, okolie Hlohovca a Skalice a najmenšou a najexkluzívnejšou Tokajská, ktorá úzko súvisí s rovnomennou oblasťou na území Maďarska a obmedzuje sa iba na niekoľko obcí. Od polovice 90. rokov minulého storočia sa vo vinohradníckych oblastiach Slovenska objavuje myšlienka vytvorenia vínnych ciest, ktoré by využili danosti vinohradníckej krajiny, vína ako jedinečného nápoja a miestnej gastronómie na vytvorenie cielených produktov pre návštevníkov. Najďalej v tom pokročila Malokarpatská vínna cesta, ktorá sa z myšlienky už zmenila na ponuku celoročného programu podujatí viazaných na činnosti spojené s pestovaním viniča a výrobou vína i ponuku zariadení, typických pre tento vinohradnícky región.

Malokarpatská vínna cesta v sebe spája niekoľko fenoménov – víno, krajinu, históriu a gastronómiu oblasti rozloženej medzi Bratislavou a Trnavou ako veľkými centrami juhozápadného Slovenska. Medzi nimi leží tri menšie mestá – Pezinok, Modra a Svätý Jur, ktoré sa pýšia starou tradíciou slobodných kráľovských miest. Tento titul získali v 17. storočí, a to najmä vďaka svojej produkcii kvalitného vína, ktoré chutilo korunovaným a vznešeným hlavám vo Viedni i Bratislave – vtedy hlavnom meste Uhorska.

Začnime však pekne po poriadku – prejdime Malokarpatskou vínnou cestou od Bratislavy po Trnavu – tak, ako to robí väčšina návštevníkov počas Dňa otvorených pivníc v novembri, ktorý je prvou oslavou výsledkov práce vinohradníkov a vinárov – nového vína. V tento deň – sú to dnes vlastne už dva dni – sa otvoria vínne pivnice a prevádzky vinárov pre všetkých, ktorí chcú putovať malokarpatskou krajinou a poznávať ju ako fenomén chute i krásy prírody a kultúry.

Čítať ďalej