Občianske združenie Spojené ruky Dom Pútnika a pešie putovanie na Slovensku

pútnické miesta v okolí Malých Karpát

Trnavská a Bratislavská arcidiecéza sa nachádzajú na západnom Slovensku. Pod úpätím Malých Karpát leží 31 pútnických miest. Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, či Kaplnka svätých schodov v Malackách síce ponúka verejnosti už len svoj zabudnutý príbeh a Dechtice môžeme oficiálne zaradiť "len" medzi miesta modlitby, avšak aj k nim, podobne ako k oficiálne "živým" pútnickým miestam, prichádzajú mnohí ľudia, aby tu načerpali silu a dobro. Niektorí prichádzajú v skupinkách turistov, veriacich, mnohí len ako jednotlivci na bicykloch či pešo.

Radi Vám v skrátenej, praktickej  - "kartičkovej" forme predstavíme všetky pútnické miesta Malokarpatského regiónu. Podrobné informácie, historické skutočnosti a aktuality ponúka stránka www.putnickemiesta.sk (preklik nájdete v našich externých odkazoch), alebo mapa pútnických miest (nájdete ju v časti pútnické cesty na západnom Slovensku)

B R A T I S L A V A                                                                                                              

BÁČ - Kostol sv. Antona Paduánskeho a  (bývalý) františkánsky kláštor. Zázrak slzenia Milostivého obrazu P. Márie v roku 1715, v 50tych rokoch 20.st. internačný tábor pre najvyšších predstaviteľov Cirkvi, púte: 13.jún - sviatok sv. Antona, 2.august (Porciunkula),  4.október - sviatok sv. Františka z Assisi, otvorený celoročne, kontakt: fara Báč                                

BORSKÝ MIKULÁŠ - Kaplnka sv. Márie Magdalény. Pôvodnú kaplnku dal po obrátení postaviť Imrich Czobor (historický súvis so Šaštínom) avšak bola zničená. Súčasná klasicistická je celoročne zatvorená, púť počas víkendu pri sviatku sv. Márie Magdalény - 22. júl. Tiché, prírodné prostredie, neďaleko (1 km) sa nachádza habánska osada. 

BRATISLAVA KALVÁRIA a kostol Povýšenia sv. Kríža. Bola stavaná v r.1694 ako najstaršia kalvária Slovenska. Poškodili ju pri stavaní Pražskej cesty. V súčasnosti je už zničená a čaká na svoju revitalizáciu, ale i tak ponúka priestor na peknú prechádzku.             

DOĽANY - Kaplnka sv. Leonarda. Kaplnka sa nachádza v lesíku, hájiku nad cintorínom, tiché miesto. Prístupná je celororčne, oficiálna púť sa koná raz ročne: na 6.nedeľu po Veľkej Noci (pozn. nedeľa v oktáve po Nanebovstúpení Pána)        

DUNAJSKÁ LUŽNÁ - Kostol  Povýšenia sv. Kríža. V kostole na hlavnom oltári sa nachádza drevená socha Blahoslavenej P. Márie - Madona Žitného ostrova (pôvod 12.-13.st.). Kostol otvorený celoročne, hlavná púť: nedeľa po 15.auguste - Slávnosť Nanebovzatia P. Márie, kontakt: fara - v súčasnosti ju spravujú bratia Dominikáni

Hrad ČERVENÝ KAMEŇ - hradná kaplnka - slúžila k úcte Nanebovzatej Panny Párie už v roku 1751. Do Kaplnky Vás po vzájomnej dohode môžu pustiť zamestnanci - lektori. Nie vždy je to však možné, záleží na ich pracovnej vyťaženosti. Oficiálna púť býva raz ročne: nedeľa pri Slávnosti Nanebovzatia P. Márie - 15.august. Hrad Červený Kameň vtedy ponúka aj hudbu a malý jarmok.

IVÁNKA PRI DUNAJI - Kaplnka sv. Rozálie (r. 1832), celoročne zatvorená, oficiálna púť: 4. september - sviatok sv. Rozálie

MALACKY - Kaplnka Svätých schodov. Tvorí ich 27 schodov, do ktorých sú vložené relikvie sv. Valentína, sv. Blaženy a sv. Detéria. Kaplnka je otvorená denne - vždy hodinu pred sv. omšou a počas jej trvania. (sv. omše sú: Po - So: 7,00, 18,30 a v Ne: 7,00, 9,00, 11,30 a 18,30) v prípade záujmu otvorenia kaplnky v inom čase, treba kontaktovať farský úrad. Púte sa už v súčasnosti nekonajú. V minulosti bola hlavná púť spojená s pôsobením bratov františkánov: 2.august (Porciunkula)

MARIANKA - Kostol Narodenia Panny Márie, najstaršie pútnické miesto na Slovensku - legenda z r. 1030, púte od r. 1377. Pôvodne kostolík v lesoch Malých Karpát, dnes už v dedine neďaleko Bratislavy s dostupnosťou aj cez MHD. Pešie trasy vedú zo Svätého Jura a z Bratislavy - Rače. Z Trnavy sa poriada pešia púť vždy 8.mája. Konajú sa tu pravidelné fatimské soboty. Hlavná púť: nedeľa pri slávnosti Narodenia P. Mária - 8.september. V areáli je vybudovaná krížová cesta, vyviera tu liečivý - očný prameň. V súčasnosti pútnické miesto spravujú bratia z Kongregácie Tešitelov z Getsemany.

PEZINOK - Kaplnka sv. Rozálie (r. 1730), celoročne zatvorená, oficiálna púť: 4. október - sviatok sv. Rozálie. Púte v roku 1998 obnovili bratia kapucíni.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE - Kostol Povýšenia sv. Kríža, - púť k blahoslavenej sr. Zdenke Schelingovej, pravidelná púť vždy 30.deň v mesiaci, organizujú ju sestry z Kongregácie milosrdných sestier Sv. kríža. Ak 30.den v mesiaci pripadá na Po - So, sv . omša sa koná o 17,00. Ak na nedeľu - sv. omša býva o 10,30hod.

SLOVENSKÝ GROB - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka (r. 1790) je na tichom okraji obce, celoročne uzavretá, pravidelná púť býva 15.augusta na slávnosť Nanebovzatia P. Márie

SOLOŠNICA - Kaplnka Božského Srdca Ježišovho (1945-46), najmladšie pútnické miesto Záhoria, púť: nedeľa po oktáve Božieho Tela a Krvi. Púť je spojená aj s procesiou Božieho Tela.

SVATÝ JUR - "pustá" Kaplnka Nanebovzatia P. Márie (r.1459). Kaplnka je celoročne zatvorená, oficiálna púť sa koná 15.augusta na Slávnosť Nanebovzatia P. Márie.

ŠAŠTÍN - STRÁŽE -Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, bazilika minor, národná svätyňa. Známe pútnické miesto (r. 1564) s celoslovenským významom. V súčasnosti ho spravujú Bratia Pavlíni. (Rád sv. Pavla I. pustovníka) Ponúka celoročný pútnický program. Hlavné púte: Turičná púť: víkend počas Slávnosti Zoslania Ducha svätého a 15.september - sviatok Sedembolestnej P. Márie. Otvorená celoročne, ubytovanie pre pútnikov: celoročne.

ŠTEFANOVÁ - Kaplnka sv. Rozálie, z . 1885. Pekné miesto medzi dedinkami Častá a Doľany, celoročne uzavretá, oficiálna púť: nedeľa po sviatku sv. Rozálie - 4. september

ZLATÉ KLASY - Kostol Povýšenia Sv. Kríža - púť k sv. Rite. Púte sa začali konať v r. 1994. Hlavná púť býva v nedeľu po sviatku sv. Rity - 22.máj. Najskôr sa slávila len jednodňová pobožnosť, neskôr sa úcta k sv. Rite rožšírila aj o prípravu, ktorá trvá 15 týždňov pred samotnou púťou a to vždy vo štvrtok, na spoločnej modlitbe kňazov i laikov. Slávnosť býva spojená s posviackou ruží - tzv. "Hody ruží" a Eucharistickou procesiou.

 T R N A V A

DECHTICE - Svätodušnica – od r. 1994 do súčasnosti tam prebiehajú zatiaľ cirkevne nepotvrdené zjavenia Panny Márie. Komisia na preskúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená v r. 1998. Veriaci sa stretávajú k spoločnej modlitbe vždy v nedeľu po prvom piatku v mesiaci. Je to miesto na dechtických lúkach, v peknom prostredí.

DECHTICE – „KATARÍNKA“ruiny Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, nachádzajú sa v lesoch nad Dechticami (žltá turistická značka). Pešo sa dá prejsť aj z obce Naháč (modrá turistická značka). Je to miesto plné pokoja, ticha. Snaha o zabezpečenie uchovania pamiatky v zachovalom a dobrom technickom stave prispela k založeniu n.o. Katarínka, kde sa počas letných prázdnin striedajú na dobrovoľníckych turnusom mnohí mladí ľudia z celého Slovenska. Pravidelné púte: Bielonedeľná púť – na nedeľu Božieho Milosrdenstva – pešo z Bukovej cca 10 km, na sviatok Cyrila a Metoda: 5.júl,  počas akcie: Noc hradov a zrúcanín: august, nepravidelné bohoslužby v čase letných prázdnin počas dobrovoľníckych brigád.

DOLNÉ OREŠANY – Kaplnka Najsv. Trojice a kalvária (r. 1715). Sú v nej umiestnené sochy sv. Rocha a sv. Rozálie. V polkruhu okolo kaplnky sú rozmiestnené zastavenia krížovej cesty. Púte sa konajú na sviatok Najsv. Trojice a na sviatok sv. Rocha:16.august

DUCOVÉ – Kostelec (9.-10-st.) Miesto spojené s cyrilometodskou tradíciou. Púte, ladené skôr do národného charakteru, sa uskutočňujú vždy na sviatok sv. Cyrila a Metoda: 5. júl

HLOHOVEC - KALVÁRIA - Kaplnka Sedembolestnej P. Márie (1730)pôvodným pútnickým miestom bola zámocká kaplnka (Hlohovecký zámok), kde sa nachádzala stredná časť oltára – neskorogotický reliéf „Narodenia“ spred r.1490. Drevorezba sa stala púťovou relikviou. Pravidelne 15. augusta  sa konala tzv. „zámska púť“.  V súčasnosti sa oltár nachádza v Slovenskej národnej galérii. Nakoľko je aj samotný zámok v zlom technickom stave „náhradným“ pútnickým miestom sa stala Kalvária a kaplnka Sedembolestnej P. Márie – Panna Mária z Kalvárie. Termín púte sa ponechal.

HLOHOVEC – púť k sv. Urbanovi, v nedeľu okolo sviatku sv. Urbana (25.máj). Začína sa v Kostole sv. Michala archanjela ďakovná pobožnosť a v sprievode s dychovkou sa pešo prejde na „Urbánok“ – vrch nad Hlohoveckým zámkom, kde býva sv.omša.

MODRANKA – Loretánska kaplnka v Kostole Najs. Trojice (r.1659),v kaplnke sa nachádza socha P. Márie zo 17.st., púte sa uskutočňujú od r. 1683, keď Trnavu ohrozovalo turecké vojsko, v súčasnosti býva oficiálna púť každoročne na 2. májovú nedeľu, vychádza sa pešo z Trnavy od Baziliky sv. Mikuláša, predchádza jej trojdnie duchovnej prípravy.

SEREĎ - STREDNÝ ČEPEŇ – Kaplnka Nanebovzatia P. Márie (r. 1835), celoročne uzavretá, v areáli okolo kaplnky sa nachádzajú krásne lipy,pravidelná púť aj s dychovkou sa koná v nedeľu okolo slávnosti Nanebovzatia P. Márie: 15.august, vychádza sa od farského kostola- po skončení sv. omše sa púť zakončí pri kaplnke na Dolnom Čepeni. Počas púte sa konajú aj hodové slávnosti.

STARÁ TURÁ – Kalvária a kaplnka sv. Kríža (r. 1863), jej stavbu podnietila veľkolepá púť do Mariazellu. Kalváriu dopĺňa lipová alej.Pravidelné púte: na sviatok Povýšenia sv. Kríža: 14.september a pri sviatku Všetkých verných zosnulých: 2. november

TOMÁŠIKOVO – Kaplnka Lurdskej Panny Márie v jaskyni, najmladšie pútnické miesto arcidiecézy vyhlásené r. 2015.  Pútnická tradícia je tu však od postavenia kaplnky v r. 1901. Organizovaná púť: najbližšia sobota pri sviatku Narodenia P. Márie: 8.september

TRNAVA - Bazilika sv. Mikuláša , Kaplnka Trnavskej P. Márie– miesto konania slávnej Trnavskej Novény: 13.-21.november pri vernosti dodržania sľubu, ktorým sa Trnavčania zaviazali Panne Márii, keď zázračne zastavila v meste mor. – 1710. Milostivý obraz 3x slzil počas roka 1708. Pútnické sv. omše , ktoré sa konajú každú sobotu o 10,00 už stratili väčší pútnický rozmer. Zúčastňujú sa na nich prevažne len veriaci z Trnavy.

TRSTÍN – Kostol Sedembolestnej P. Márie v Hájičku (r.1245),najstaršie patrocínium Sedembolestnej P. Márie na Slovensku, púť: sv. omša na mariánske sviatky a 15.august. Významná zastávka peších pútnikov do Šaštína, ktorí tam  putovali na sviatok Narodenia P. Márie. – neďaleko kostolíka sa nachádza aj pekná krížová cesta a za ňou kaplnka s prameňom. Veľmi tiché miesto, ktoré osloví najmä v čase zapadajúceho slnka.

VEĽKÉ KOSTOĽANY – Hájska Kaplnka (r.1832), púť: nedeľa okolo sviatku Narodenia P. Márie – 8.september inak je kaplnka zatvorená.

VINOHRADY NAD VÁHOM – Kostol Navštívenia P. Márie - Svätá Chrasť (r.1695),pravidelná púť: v minulosti na Svätodušný pondelok, teraz v nedeľu Zoslania Ducha Svätého. Zastavovali sa tu aj peší pútnici, ktorí sa vracali zo Šaštína.