Občianske združenie Spojené ruky Dom Pútnika a pešie putovanie na Slovensku

Oficiálne info a kontakt:

  • sme občianske združenie registrované MV SR 22.3.2002 pod číslom VVS/1-900/90-19859
  • sídlime na adrese: Občianske združenie Spojené ruky, 919 01 Suchá nad Parnou 508
  • máme 2 základné ciele:
    • zlepšiť životnú, sociálnu i morálnu úroveň opustených, osamelých a ľudí v sociálnej alebo hmotnej núdzi poskytnutím pomoci, ktorú okamžite alebo dlhodobo potrebujú,
    • ponúknuť moderným ľuďom súčasnej konzumnej spoločnosti znovu objavenie pravých životných hodnôt a to prostredníctvom ich osobnej účasti na putovaní a návštevou pútnických miest.
  • IČO: 37 842 277
  • Bankové spojenie: ČSOB a.s., č.ú.: 4016647114/7500, IBAN: SK 18 7500 000 000 40 1664 7114

tel.č.: 0903/790 371

DOM PÚTNIKA V TRSTÍNE (20 km od Trnavy)

919 05 Trstín 80

Pútnici, ak potrebujete ubytovanie, volajte: (+421) 0903 790 371

ASOCIÁCIA PÚTNICKÝCH ORGANIZÁCIÍ (APO)

Farský úrad Skalka nad Váhom I/41, 913 31

predseda: -

dočasne zastupujúci podpredseda: Mgr. Mária Prekopová

tel.č.: +421 903 790 371