Občianske združenie Spojené ruky Dom Pútnika a pešie putovanie na Slovensku

Patróni Domu Pútnika

24. septembra 2021 bol Dom Pútnika v Trstíne slávnostne posvätený.

Nás, našich hostí a činnosť sme zverili pod ochranu Panny Márie a dvoch svätých. Našimi pomocníkmi sa stali sv. Terezka z Lisieux a sv. Filip Neri. Obaja žili zasväteným aj apoštolským životom. Okrem toho, že milovali Boha nadovšetko, ich spájala láska k jednoduchosti, chudoba, čistota a radosť srdca. Filip vniesol do cirkvi katechézy laikov, Terezka ukázala veľkosť malých vecí.  Obaja sú nositeľmi radosti. Nech sa náš pútnický dom stáva miestom radostného spoločenstva, miestom spoznávania Boha uprostred sveta, miestom osobného duchovného napredovania.

Cíťte sa vítaní!

 

SOM ŽENA

DUCHOVNÝ CYKLUS PRE ŽENY 

POČAS JEDNEJ SOBOTY V MESIACI sa stretávame, aby sme zažili duchovné osvieženie a fyzický relax v našom pútnickom dome.

Spoločne so s. Noemi Ondrekovou, ŠSND (tj. "notrdamka") objavujeme tajomstvá stvorenia ženského srdca. Spoznávame Boží plán, ktorý daroval každej žene úlohu dcéry, spoločníčky, matky. Stvoril ju v raji a jej stvorenie skutočne jemným spôsobom ukryl pred mužom. Možno preto žena ostáva tajomstvom, ktoré sa (nielen) muž snaží pochopiť. Veľmi krásne toto tajomstvo chápal sv. Ján Pavol II. S. Noemi nás sprevádza cestou jeho myšlienok. Vnímame na sebe jeho pohľad. Objavujeme v sebe identitu ženy z raja. Tešíme sa zo spoločenstva.

2.stretnutie by sa malo uskutočniť 6. novembra 2021 (zmena je možná - vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu.)

Čítať ďalej 

SOM ŽENA, aké bolo prvé stretnutie...

V sobotu, 25. septembra 2021, sa v Dome Pútnika v Trstíne uskutočnilo 1. stretnutie cyklu teológie tela pod názvom Som žena. Spolu so sr. Noemi Ondrekovou, ŠSND sa nás zišlo deväť. Vydaté, rozvedené, vdovy, slobodné aj zasvätené sme vytvorili príjemné a radostné spoločenstvo. Vydali sme sa na cestu k svojmu ženskému srdcu, k vlastnej identite, ktorá sa zrodila v raji, aby sme lepšie chápali zmysel a podstatu nášho bytia.

Čítať ďalej 

Dom Pútnika v Trstíne JE OTVORENÝ!

M i l í    p ú t n i c i     a     t u r i s t i,

mnohí z Vás už vedia, že sme sa presťahovali. Po tom, ako  sme v r. 2017  museli ukončiť fungovanie Domu Pútnika v Trnave, sme všetky hmotné dary, ktoré ste venovali na rozvoj tohto miesta s účelom, aby slúžili pútnikom, po vzájomnej dohode premiestnili do domu v Trstíne, ktorého majiteľom je súkromná osoba - pútnik a podporovateľ pútnikov - p. Janko Jakubec.

V spolupráci s ním a vďaka jeho obetavej práci sme vytvorili v Trstíne nové celoročné zázemie pre putujúcich.

V rámci Domu Pútnika ponúkame individuálne aj skupinové duchovné, kultúrne a pútnické programy. 

TEŠÍME SA NA VÁS!

 

Mgr. Mária Prekopová, predseda OZSR