Občianske združenie Spojené ruky Dom Pútnika a pešie putovanie na Slovensku

SPREVÁDZAME aj v roku 2019

Dom Pútnika v Trnave je ZRUŠENÝ

M i l í    p ú t n i c i     a     t u r i s t i,

je nám úprimne ľúto, ale vzhľadom na závažné okolnosti a dlhodobo nepriaznivé existenčné podmienky vo farnosti sv. Mikuláša sme museli ukončiť fungovanie Domu Pútnika v Trnave.

Dňom 30.11.2017 sme ukončili prevádzku Domu Pútnika a dňa 7.12.2017 sme majiteľovi nehnuteľnosti - Farnosti sv. Mikuláša v Trnave (správca farnosti: Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., poverená osoba: P. Pius Rajčány, O.Praem.) odovzdali kľúče od tohto objektu.

Všetky hmotné dary, ktoré ste venovali na rozvoj tohto miesta s účelom, aby slúžili pútnikom, sme po vzájomnej dohode premiestnili do domu v Trstíne, ktorého majiteľom je súkromná osoba - pútnik a podporovateľ pútnikov - p. Janko Jakubec.

V spolupráci s ním sa pokúsime vytvoriť v Trstíne nové zázemie pre putujúcich.

Nakoľko si však tento dom vyžaduje ešte veľa technických úprav, môžeme Vám zatiaľ povedať, že Dom Pútnika v Trstíne bude môcť slúžiť pútnikom až v sezóne 2019.

V priebehu sezóny 2018 využívajte pre ubytovanie v Trnave a jej blízkom okolí komerčné ubytovacie zariadenia.

Ďakujeme za Vašu podporu, pomoc a pochopenie.

Mgr. Mária Prekopová, predseda OZSR 

"DOM PÚTNIKA" o čo ide...

Dom Pútnika bol pôvodne tzv. kamenným projektom Občianskeho združenia Spojené ruky. Nakoľko však v novembri 2017, po plných piatich celoročných sezónach, stratil svoje "kamenné múry", musel sa pretransformovať z kamenného projektu na virtuálny.

Teraz sa teda ponúka ako "DOM PÚTNIKA" a zostáva i naďalej miestom, kde tvoríme pútnické programy pre jednotlivcov a skupiny, miestom živej, novej evanjelizácie a miestom nás všetkých, kde si vzájomne zdieľame radosti i strasti z pešieho putovania.

"Dom Pútnika" je tu pre nás aj pre Vás stále otvorený.

Dom Pútnika s kamennými múrmi sa pokúsime otvoriť v sezóne 2019 v Trstíne.